Sekcja Teologii Duchowości


Idź do treści

Menu główne:


Mistycy polscy

Wykłady > ks. prof. S. Urbański

Mistycy Polscy.

Mistycy są wzorem obecności i doświadczenia Boga w ich życiu, wzorem Chrystusa ukazanym w sposób egzystencjalny. W drugiej połowie XIX wieku na polskich ziemiach występuje potężny ruch mistyki kobiecej. Została ona zachowana w postaci często nieopublikowanych "dzienników duszy", autobiografii, osobistych notatek. Prowadzone są pionierskie badania nad odkryciem ich mistyki przeżyciowej. Do tego ruchu trzeba także zaliczyć szerokie doświadczenie mistyczne mężczyzn, przeważnie założycieli zgromadzeń zakonnych. Jest to dziedzina prawie niezbadana.

Literatura:
S. Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999; Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 1999; S. Urbański, Mistyczne oblicze ducha, Warszawa 2000; J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992; L. Boriello, G. Croce, B. Secondin, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, t. VI, Kraków 1998.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego